← Terug

ANBI

Bekijk hier alle gerelateerde informatie over onze ANBI-status

De Belastingdienst heeft in haar schrijven van 21 juni 2021 de Stichting I Sonatori del Tordinona officieel als een culturele Algemene Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt vanaf 26 maart 2021.
  • Voor donateurs van culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek.
  • Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken.
  • Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Een ANBI (dus ook een culturele ANBI) geeft nog meer belastingvoordelen; enkele voorbeelden:
  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs die periodieke giften doen kunnen in aanmerking komen voor de aftrek van deze giften, mits deze en de ANBI die giften vastleggen in een overeenkomst.
Het bestuur van de stichting I Sonatori del Tordinona

Adres secretariaat
9752 EW Haren (Groningen), Potgieterlaan 27

Stichtingsbestuur:
Voorzitter
G.T. (Ger) van der Werf
Secretaris
B. (Bunna) Arends
Penningmeester
H.E.B. (Eric) Kamphuis
Artistieke leiding
S.C. (Carolien) Eijkelboom
Download de statuten van de STICHTING I SONATORI DEL TORDINONA
Opgericht 17 juli 2019 te Groningen, Nederland