← Terug

ANBI

Bekijk hier alle gerelateerde informatie over onze ANBI-status

Hier ANBI tekst
Het bestuur van de stichting I Sonatori del Tordinona

Adres secretariaat
9752 EW Haren (Groningen), Potgieterlaan 27

Stichtingsbestuur:
Voorzitter
G.T. (Ger) van der Werf
Secretaris
B. (Bunna) Arends
Penningmeester
H.E.B. (Eric) Kamphuis
Artistieke leiding
S.C. (Carolien) Eijkelboom
Download de statuten van de STICHTING I SONATORI DEL TORDINONA
Opgericht 17 juli 2019 te Groningen, Nederland