← Terug

Privacy Policy

Stichting I Sonatori del Tordinona

Stichting I Sonatori del Tordinona (KvK: 75391104) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://www.tordinona.nl
Nieuwe Kijk in ‘t Jatstraat 49
9712 SC Groningen
+31 (0)50 549 22 16

B. Arends is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting I Sonatori del Tordinona. Hij/zij is te bereiken via info@tordinona.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting I Sonatori del Tordinona verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief telefonisch of in correspondentie verstrekt
  • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting I Sonatori del Tordinona verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of folder
  • Om U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om U diensten te verlenen

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting I Sonatori del Tordinona is waakzaam aangaande de geautomatiseerde verwerking van besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting I Sonatori del Tordinona) tussen zit. Stichting I Sonatori del Tordinona maakt onder meer gebruik van de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Windows Office 365, YouTube, Facebook, WordPress en One.com (hostingbedrijf van de website).
Sommige van deze programma’s kunnen websites met ingesloten inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Deze ingesloten inhoud van die andere websites gedraagt zich exact
hetzelfde alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht. Zulke websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken (zie hieronder), aanvullende tracking van derde partijen integreren en
uw interactie met hen monitoren, inclusief het volgen van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt bij en verbonden bent met die websites.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting I Sonatori del Tordinona bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens, maar
noemt in artikel 5.1 wel opslagbeperking. Hierin wordt aangegeven dat een persoonsgegeven alleen bewaard mag worden als identificeerbaar gegeven, voor zolang het nodig is voor de doeleinden waarvoor het verzameld is.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting I Sonatori del Tordinona verstrekt uitsluitend gegevens aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting I Sonatori del Tordinona gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en correcties of verwijdering ervan voor te stellen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting I Sonatori del Tordinona. Stichting I Sonatori del Tordinona wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-
de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting I Sonatori del Tordinona neemt de bescherming van uw gegevens serieus met passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@tordinona.nl.